โดยปกติแล้ว ทาง OmarThai.com ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นเพียง 2 กรณี คือ
  • สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
เงื่อนไขในการส่งคืนสินค้า (เฉพาะ 2 กรณีที่ยกเว้นเท่านั้น)
  • ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้า ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่ส่งคืน เป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้งาน อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์
  • กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทาง OmariThai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางเราจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
  • ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้เป็นระยะเวลาเกิน 7 วันทาง OmariThai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางเราจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
การคืนเงิน

หากทาง OmariThai.com ได้รับสินค้าคืนแล้ว จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 7-14 วันทำการ

หากลูกค้ามีปัญหาและต้องการสอบถามเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเบอร์ 099-1939656 ในเวลา จันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00 น. หรืออีเมล์ omarithailand@gmail.com หรือ Line@: @Omari

เพิ่มเพื่อน